Divné ráno

Pokrčený a skrivený
vstávam po prehýrenej noci.
Nie som nadšený,
som unavený,
po noci nemý.
Čo sa to stalo, o čo šlo,
keď v kúpelni po ránu zrkadlo
drzo mi oznámi:
Si bez tváre,
nie bez viny.

Čo sa to stalo?
Nič, bolo len trochu veselo!

10.4.2002
© 2003 - 2014 LA, all rights reserved