Adieu

Madam len o prvý
teneček vás prosím
na dnešnom večierku
až sálou zazneje
nám to slávne tango
Z hlavou vztýčenou
hrdo zatančíme
na tú skvelú pieseň
čo nám dnes zahraje
orchester z pódia
Dnes večer pre nás dvoch
budú krásne tóny
celou sálou znieť
Madam posledný tanec
to slávne tango
...a potom...
...adieu.

5.12.2002
© 2003 - 2014 LA, all rights reserved